Terapia DDA w Warszawie | salusprodomo.pl

Alkoholizm jest bardzo poważnym problemem, który dotyczy nie tylko samych osób dotkniętych tą chorobą, ale także ich najbliższego otoczenia. Szczególnie mocno oddziałuje on na dzieci osób walczących z uzależnieniem, ponieważ często przeżywają traumy i towarzyszą im ogromne emocje. To z kolei ma wpływ na kształtowanie ich charakteru, a także zagnieżdża się głęboko w ich pamięci, często pozostając z nimi na całe życie. Niekiedy te traumatyczne doświadczenia odzywają się ponownie w dorosłym życiu, objawiając się m.in. pętlą zachowań samodestrukcyjnych, które w trakcie dzieciństwa pomagały w pewien sposób poradzić sobie z chaosem życia w domu z problemem alkoholowym. Powszechnie takie osoby nazywa się Dorosłymi Dziećmi Alkoholików lub osobami dotkniętymi syndromem DDA.

Terapia DDA w Warszawie
obrazek prezentujacy

Kto powinien zdecydować się na terapię DDA?

Każda dorosła osoba, u której pojawiają się autodestrukcyjne zachowania lub schematy mające negatywny wpływ na jej zdrowie psychiczne, satysfakcję życiową, szczęście czy jakość życia i która wywodzi się z domu, gdzie występowały problemy z nadużywaniem alkoholu, powinna zgłosić się na specjalną terapię przygotowaną właśnie z myślą o leczeniu syndromu DDA. Warto zgłosić się po pomoc do specjalistów, gdyż nieprzepracowane traumy powodujące DDA mogą doprowadzić do nieodwracalnych problemów psychologicznych i zaburzeń osobowości.

Jak wygląda psychoterapia DDA w Warszawie?

Specjalna psychoterapia DDA w Warszawie opracowana przez specjalistów ma charakter całkowicie indywidualny. Każdy przypadek tego syndromu jest całkowicie unikalny i wymaga szczególnej uwagi oraz odmiennego podejścia. Podczas spotkań terapeutycznych odbywa się proces, którego cel obejmuje zrozumienie wypracowanych jeszcze w czasach dzieciństwa szkodliwych mechanizmów funkcjonowania. Oprócz tego osoba szukająca pomocy będzie konfrontować się z wypieranymi dotychczas przeżyciami emocjonalnymi, aby następnie mieć możliwość stworzenia i uczenia się zupełnie nowego stylu funkcjonowania, a także wyjścia na prostą, w kierunku szczęśliwego, pozytywnego życia.

Gdzie skorzystać z terapii DDA w Warszawie?

Terapia dla Dorosłych Dzieci Alkoholików w Warszawie jest realizowana w wielu placówkach i ośrodkach terapeutycznych. Wybierając jednak miejsce, w którym chcemy podjąć leczenie, warto zapoznać się z jego opiniami, historią oraz sprawdzić jego renomę. W stolicy funkcjonuje wyjątkowe centrum medyczne Salus Pro Domo, w którym bardzo aktywnie działa grupa wsparcia dla osób borykających się z syndromem DDA. Specjaliści pracujący we wspomnianej placówce przeprowadzą diagnozę i wdrożą odpowiednio ułożony plan terapii. Jego celem jest jak najszybsza, a zarazem maksymalnie skuteczna pomoc.